Barnens trädgård och snickeri

Ålands 4H:s Leader-projekt under tiden 01.07.2018-30.09.2020
Ålands 4H distrikt ska iordningställa en besöksträdgård samt snickeri i anslutning till nya 4H-gården. Barnens trädgård ska bli en plats där barn och ungdomar (samt andra besökare) har möjlighet att bekanta sig med odling och även själv ta del i odlandet.

I trädgården ska finnas fruktträd, bärbuskar, land för odling av olika grönsaker samt ett växthus att driva upp plantor i samt odla tomater. I trädgården kan besökarna uppleva odling med alla sinnen, även smaka på det som finns att tillgå vid tiden för besöket. Förutom odling kommer vi bland annat att kunna visa hur kompostering fungerar och använda oss av materialet i odlingen. Kryddrabatten kan också fungera som en fjärilsrabatt som lockar till sig fjärilar. I det södra hörnet av trädgården vill vi bygga en grillplats med stadiga sittmöbler för att använda i olika sammanhang.

I 4H gården finns ett rum avsett för att bli snickeri. Rummet är redan inrett med några snickarbänkar, men behöver anpassas för att passa barn och ungdomar. I snickeriet planerar vi hålla snickarträffar och bygga bland annat fågelholkar och insektshotell. Återbruk av material kommer vara prioriterat. Vi kommer att ha möjlighet att göra saker som kan användas i trädgården, till exempel trädgårdsskrämmor, fågelbad, betongfigurer, återbrukskonst mm.

Det händer i trädgården:

Våren 2019 utökade vi vår trädgårdsland och odlade morötter, rödbetor, dill, persilja, ärter, kålrot, grönkål, spenat, ringblommor, majs, prydnaspumpor och halloweenpumpor. Vi har tillverkat odlingslådor tillsammans med våra medlemmar och odlade frilandstomater, månadssmultron, tagetes och frilandsgurka i dom.
Odlingskurs och odlingsklubben har tagit hand om sådden, en del av skötseln, tillverkning av odlingslådor samt skörd av grönsaker.

Växthuset fick vi färdigt monterat i oktober 2019 med hjälp av talkoarbete.

 


Växter i trädgården:

Planterade träd och buskar:
– röda vinbärsbuskar
– svarta vinbärsbuskar
– vita vinbärsbuskar
– päronträd
– äppelträd
– aprikosträd
– fläder

Andra fleråriga växter:
– rabarber
– månadssmultron
– humle
– hallon


Snickeri:

Vi har börjar inreda snickeriet och hållit kurser samt använt det i vår dagliga verksamhet.


Projekt redovisningar

Mellanrapport 1 mars 2019
Reserapport till Barnens trädgård i Örebro
Mellanrapport 2 september 2019
Mellanrapport 3 mars 2020
PDF file

Slutrapport september 2020PDF file


Back to top of page