En 4H-uppgift är något du gör på din fritid. Du skriver sedan ned vad du gjort i ett häfte. Detta är ett bra sätt att inbringa lite 4H-anda i vardagen!

Back to top of page