Här är svaren till frågorna på 4H:s Naturrunda:

1. Vad är är det som gör citronfjärilen unik?

1. Den är vår störst fjäril
x. Lever längst av våra fjärilar
2. Kan spela död

2. Honungsbiet dör i genomsnitt 3-6 veckor efter sina första vingslag, varför?

1. Den dör bokstavligen av överarbete
x. Den dör på grund av sömnbrist
2. Den fastnar i honungen

3. I kallt klimat slutar honungsbiet flyga och kryper in i kupan,
Hur varmt behöver den ha för att flyga?

1. ca. 10 grader
x. Den flyger så länge det är plusgrader
2. ca. 20 grader

4. Vad är nyckelpigans huvudföda?

1. Nektar
x. Spindlar
2. Bladlöss

5. Hur övervintrar nyckelpigan?

1. Går i ide
x. Flyger till varmare länder
2.Den övervintrar inte, den dör

6. Vad är det här för skalbagge?

1. Glansbagge
x. Tordyvel
2. olivgrön guldbagge

7. Dykarbaggen lever och fångar sin mat
under vattnet men hur får den luft?

1. Den har gälar som en fisk
x. Den hämtar luft vid vattenytan i en bubbla 
den fäster på sin bakkropp.
2. Den har en liten snorkel

8. Alla dom här små larverna kommer att bli
puppor och sedan fina fjärilar. Detta är en
av våra vanligaste fjärilar, vilken?

1. Blåvinge
x. Nässelfjäril
2. Sorgmantel

9. Vad är det här för snigel?

1. Mördarsnigel
x. Skogssnigel
2. Pantersnigel

10. Gråsuggan är?

1. Ett kräftdjur
x. En insekt
2. En spindel

11. Nyckelpigans största fiende?

1. Fåglar
x. Grodor
2. Den har inte några fiender

12. Hur förökar sig daggmasken?

1. Den lägger ägg
x. Den föder levande ungar
2. Den delar på sig

13. Hur många taggar kan en stor fullvuxen igelkott ha?

1. 500
x. 7500
2. 2000

14. Stämmer det att ekorren ofta äter fågelungar och ägg ur bon?

1. Endast vissa sorters ekorrar
x. Ja
2. Nej, det är en skröna

15. Vad äter trollsländor?

1. Andra insekter
x. Nektar
2. Växter

 

Tack för att ni har gått vår naturrunda, hoppas ni hade en fin stund i skogen och kanske lärde er något nytt.

Back to top of page