Handelslaget Varuboden-Osla har gett Ålands 4H-distrikt en donation ur sin kampanj ”Det egna området till godo”. Pengarna ska användas till arbete för att främja barns och ungas psykiska välmående samt förebygga utslagning och mobbning. Detta är mycket viktigt i vår verksamhet och vi kommer att använda största delen av donationen till att ge möjlighet för barn och unga att delta i kurser, läger och övriga avgiftsbelagda aktiviteter inom 4H trots att familjens ekonomi inte ger möjlighet till det. Man kan ansöka om att få en del av eller hela deltagaravgiften sponsorerad från donationen. För att delta i 4H:s aktiviteter ska man vara medlem i Ålands 4H men även medlemsavgiften kan betalas från donationen.

Ansökan sker med formuläret på denna sida. Ansökan behandlas av Ålands 4H och den sökande får meddelande om beslutet per e-post. Vid frågor kontakta verksamhetsledare Marina Ekqvist, e-post marina@4h.ax eller telefon 040-7523901.

En del av donationen används till att hålla en öppet hus-kväll på 4H-gården. Kvällen är avsedd dels för våra medlemmar och dels för andra intresserade, med extra fokus på de barn och unga som är nyinflyttade till Åland. Vi kommer att presentera 4H:s verksamhet och bjuda på korvgrillning mm. Öppet hus ordnas torsdagen 20.4.2023 kl 18-20.

Fyll i formuläret: Kryssa i vad ansökan gäller och skriv närmare vad ansökan gäller. Observera att ansökan bara gäller själva avgiften och att medlemsanmälan och/eller anmälan till kurs/läger ska göras separat. När allt är ifyllt klicka på Skicka ansökan.

Back to top of page