ÅLANDS 4H

4H är en religiöst och partipolitiskt obunden barn- och ungdomsorganisation som startade i USA i början 1900-talet. I dag finns 4H i över 83 länder med mer än 6 miljoner medlemmar. På Åland har 4H verksamhet funnits sedan 1928. Vårt syfte är att främja 4H-verksamhet, att väcka intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället, skapa en positiv attityd till arbete och företagsamhet, öka ungdomars sociala kontakter och verka för en hållbar utveckling. 4H på Åland har ca 400 medlemmar.

I 4H får barnen lära sig genom handling i olika aktiviteter, t. ex. att sköta husdjur, snickra, odla, laga mat eller baka. Konkret består aktiviteterna av pyssel i skolorna, kurser på 4H-gården, läger och tävlingar. Barnen och ungdomarna har egna 4H-uppgifter, som de sköter och ansvarar för med hjälp av sin 4H-ledare.

4Hs ideologi är ”learning by doing”. Vi lär våra medlemmar att arbeta kreativt med sina händer, ta hand om varandra, bli företagsamma och ansvarsfulla och värna om miljön. Genom olika aktiviteter ger vi dem chansen att umgås och ha roligt utan prestationskrav och stress. Vi tar hänsyn till miljön i all vår verksamhet och ser miljöfostran som en självklarhet. På detta sätt bidrar vi till förverkligandet av den åländska hållbarhets- och utvecklingsagendan. Vi strävar till att vara en aktiv medaktör i nätverket bärkraft.ax och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vår kärnverksamhet är att erbjuda mångsidiga fritidsaktiviteter för våra medlemmar. Att använda sin kreativitet är något som stimulerar fantasin och ger god självkänsla. Vi strävar till pedagogiska, kreativa, roliga aktiviteter där resultatet inte är det viktigaste. Alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Vi arbetar för att våra medlemmar ska lära känna varandra över kommungränserna.

4H-värden
– Samarbete
– Omtanke om miljön
– Omtanke om individen
– Inget prestationstvång

4H-symbolen är en fyrbladig klöver

De fyra H:na står för:
Huvud – självständigt tänkande, kunskap
Hand – praktiska färdigheter
Hjärta – medmänsklighet
Hälsa– ett sunt liv i en sund miljö

Klicka på bilden för att kolla bildspelet!

Kontaktuppgifter:

Ålands 4H distrikt
Jomalagårdsvägen 23
22150 Jomala

Tel. 018 -329 830 (kontoret)
E-post info(a)4h.ax

FO-nummer 0862181-3

Kontonummer:
Andelsbanken för Åland
IBAN: FI19 5578 0420 1078 57
BIC: OKOYFIHH

 

Back to top of page