Ålands 4H styrelse 2024

Ingmar Eriksson, ordförande
Jesper Fogelholm, vice ordförande
Kaisu Strand
Helena Häggblom-Jacobsson
Åsa Åkerblom

Suppleanter:
Lillan Holmberg
Laura Korpi

Back to top of page