Mini 4H

Mini 4H riktar sig till barn i åldern 3-6 år, vi träffas fyra tillfällen och matar, klappar och tar hand om djuren tillsammans.

Våren 2021
Vi startar upp med första tillfället fredagen 21 maj kl 14-14,45 och fortsätter 3 fredagar till och avslutar fredagen 11 juni

Kom ihåg att göra medlemsanmälan här!
Du behöver göra både en anmälan till Mini 4H och en medlemsanmälan. Kostnad: 20€ per barn, syskon räknas med.
Deltagaravgiften blir då en medlemsavgift, då familjen blir medlemmar i 4H som “stödmedlemmar”. Om ni redan är medlemmar, kostar Mini-4H 10 euro.

Deltagaren ska ha med sig en vuxen som ansvarar för barnet.

Hör av er om ni har frågor!
E-post: garden@4h.ax

Back to top of page