Testa företagande med 4H eller utveckla företagsamma färdigheter

 

 

Kanske är du nyfiken på att lära dig om företagande och administration, eller kanske du redan har en idé i åtanke som du gärna skulle testa i praktiken och se om den bär frukt med sig? Då kan du engagera dig företagsamt inom 4H.

 

En nyckelkompetens i framtiden kommer att vara företagsamhet. Om du vill utvecklas på detta område finns det många möjligheter för dig inom vår gemenskap! Oavsett om du bara vill lära dig något nytt, skapa något eget eller bli mera insatt i ekonomi och administration så lönar det sig att läsa vidare om hur du kan göra just detta.

 

Lär dig om företagsamhet

4H:s företagskurs lämpar sig för dig som är 13 år och äldre och som vill lära dig om de huvudsakliga delar som företagande inbegriper. På kursen lär du dig om; hur man går från idé till handling, planering av affärsverksamhet, marknadsföring, prissättning, lönsamhet, bokföring, olika sätt man kan ägna sig åt företagande, försäljning och hållbart företagande. Efter avlagd kurs har du en grundkunskap och kan på egen hand testa företagande med handledning från oss.

Kursen lämpar sig för dig som vill testa företagande, men du kan också delta på kursen om du endast vill lära dig något nytt eller om du har fattat intresse för ekonomi, administration och företagsledning. Läs mera och anmäl intresse här

 

Fördjupa din kunskap

Du som har gått företagskursen och som är medlem kan få personlig handledning inom ett visst ämne eller inför att du testar på företagande.

Om du redan har gått företagskursen eller om du redan har lärt dig grunderna i företagande, administration eller ekonomi så kan du anmäla intresse till fördjupade tilläggstillfällen, där vi gör en djupdykning inom ett visst ämne som kan vara t.ex. marknadsföring eller olika sätt man kan börja bedriva verksamhet på. Dessa tilläggstillfällen sker också som personlig handledning eller i en mindre grupp om intresset finns.

 

Testa företagande på ett lätt sätt

Du som är medlem och som har gått företagskursen kan testa din idé genom att i praktiken börja med företagande. Du får utmed processen personlig handledning om det behövs och du väljer själv om du vill börja med 4H företag, lättföretagande eller om du vill registrera företag. Du gör upp en affärsplan och kan på basis av den ta de första besluten inom din verksamhet och börja ägna dig åt företagandet.

Att testa på företagande ger dig praktisk kunskap i bl.a. marknadsföring, försäljning, prissättning och administration. Du utvecklas som person och skaffar dig således viktiga erfarenheter för framtiden.

 

Om du vill engagera dig företagsamt inom 4H så kan du höra av dig till annika@4h.ax

 

Back to top of page