Tjäna pengar på din flit –Bli en flitmyra!

Nu börjar vi med sysselsättnings-och företagsverksamhet på 4H –för de lite äldre.
Vill du arbeta med något som du tycker om vid sidan av studierna? Då är Flitmyrorna något för dig! Lär dig om sådant du behöver veta om att ta steget in i arbetslivet, hur du på ett enkelt sätt kan börja med företagande eller hur du kan lära dig om företagande på din fritid!

Att ägna sig åt företagsamhet på vilket plan som helst bidrar till personlig utveckling och du får både ekonomisk och social kunskap utmed din upplevelse. Förutom det kan du också tjäna en slant! Du som är i högstadieåldern och äldre kan genom att vara medlem i 4H bli en Flitmyra. En Flitmyra håller på med lättföretagande, men du kan också göra en lättare 4H-uppgift, eller få hjälp med affärsidé och företagande.


Lär dig om företagsamhet genom att bli en Flitmyra!

Du som är i högstadieåldern och äldre kan genom att bli medlem i 4H bli en Flitmyra. För att bli lättföretagare krävs att du är 15 år, men du som är 13-14 år kan fortfarande delta i kurser och göra en 4H-uppgift.

Du kan lära dig företagsamhet på olika sätt och Ålands 4H har för enkelhetens skull utarbetat en lätt, medelsvår och svår nivå för inlärning:

  • Lätt nivå – 4H-uppgiften: En mjukstart i företagsamhet som innefattar att man gör en 4H-uppgift och
    redovisar vad man gjort. Man kan t.ex. sköta djur, odla grönsaker, baka eller jobba på datorn. Denna fritidsaktivitet kan också utvecklas till ett 4H-företag i ett senare skede. Du som är medlem och deltar på t.ex. ett dagsläger får också göra en 4H-uppgift och behålla häftet som minne från lägret. 4H-uppgiften lämpar sig för de som är 9 år och uppåt.
  • Medelsvår nivå – Bli anställningsbar: Innefattar att man går kursen ”Arbetslivskörkortskursen”. Efter avlagd kurs kan man få hjälp med jobbansökningar eller hjälp med att börja som lättföretagare. För att börja med lättföretagande bör man dock vara 15 år. Lättföretagandet utförs med hjälp av en faktureringstjänst, som man får information om på kursen. Man kan också gå olika kurser i specifika ämnen, såsom skogsskötsel, hundpassning eller trädgårdsskötsel.
  • Svår nivå – Bli företagsam: En möjlighet att lära sig om företagsamhet genom att ägna sig åt lättföretagande eller 4H-företagande. För att kunna börja med detta, så bör man ha gått företagsamhetskursen. Efter avlagd kurs får man som medlem också hjälp från 4H med t.ex. marknadsföring. Åldersgränsen för att börja med lättföretagande är 15 år.

Du kan när du anmäler dig som medlem meddela oss vilken nivå du vill börja på.

Back to top of page