Projekt

Ålands 4H blev beviljad Leader-medel för att bygga upp en barnens trädgård samt ett snickeri i anslutning till gården. Projektet har börjats i juli 2018 och avslutas i september 2020. Barnens trädgård tänkt att bli en besöksträdgård där barn och ungdomar kan bekanta sig med odling och uppleva den med alla sinnen. Snickeriet ska inredas och utrustas så att det kan användas av mindre grupper. Där kommer man kunna bygga olika mindre saker, till exempel fågelholkar och insektshotell, men även till exempel olika former av trädgårdskonst som kan placeras i trädgården.

Föreningen har också fått PAF-medel för ett tre-årigt specialprojekt i företagsfostran under 2019–2021. Med detta projekt vill vi jobba aktivt med företagsamhet och hitta former för att erbjuda våra medlemmar möjligheter till viktiga kunskaper och erfarenheter som blir tillgångar på vägen ut i arbetslivet. Verksamheten ska byggas upp på ett sådant sätt att den efter projektet ska kunna fortsätta drivas av föreningens personal.

Back to top of page